Termeni și condiții

Termeni și condiții

1. Condiții generale de utilizare


1.1 Domeniul de aplicare și definiții

Aceste condiții generale de utilizare se aplică tuturor serviciilor oferite de Comuto SA (companie înregistrată în Franța sub numărul de companie RCS Paris 491904546) al cărei sediu social este la 84 avenue de la République, 75011 Paris, Franța („BlaBlaCar”).

BlaBlaCar deține și operează site-ul web www.blablacar.ro. Acest site web și aplicațiile aferente sunt denumite în continuare „site-ul web”.

Definiții
• „Împărțirea mașinii” înseamnă împărțirea unui vehicul pentru o călătorie, făcută de un conducător auto care transportă un pasager în acea călătorie, în schimbul unei contribuții la costuri;
• „BlaBlaCar”: înseamnă Comuto SA, compania care menține serviciile de împărțire a mașinii pe site-ul web și oricare dintre partenerii săi sau grupurile sau companiile asociate.
„Serviciu de rezervare” are înțelesul atribuit în Clauza 2.3.
„Rezervare” are înțelesul atribuit în Clauza 2.3.

„Confirmarea Rezervării” are înțelesul atribuit în Clauza 2.3.

• „Condiţii”: înseamnă aceste condiții generale de utilizare, inclusiv carta de bună conduită şi politica de confidențialitate.
• „Contribuție la costuri”: Suma convenită între conducătorul auto și pasager în raport cu călătoria, care se plătește de pasager drept contribuție la cheltuielile de călătorie.
• „Conducător auto”: reprezintă persoana care utilizează site-ul web pentru a oferi împărțirea unei călătorii cu mașina cu un pasager şi de a transporta pe acel pasager la o anumită destinație, la un moment în timp convenit, în schimbul unei contribuții la costurile de transport.
• „Segment de drum”: se referă la o secțiune sau parte dintr-o călătorie oferită pentru rezervare separată de un pasager, așa cum este stabilit în condiții.
• „Membru”: se referă la un pasager, conducător auto sau orice alt utilizator al site-ului web.
• „Pasager”: înseamnă o persoană care a acceptat oferta de a fi transportată de un conducător auto.
• „Serviciu”: se referă la orice serviciu furnizat de site-ul web oricărui membru.
• „Site-ul web”: înseamnă www.BlaBlaCar.ro și aplicațiile aferente, inclusiv orice microsite sau sub-site-uri web oferite prin orice astfel de site web (de exemplu, „Agenda” și „Campus”).
• „Călătorie”: înseamnă o călătorie dată cu privire la care un conducător auto și un pasager au acceptat o tranzacție prin intermediul site-ului web; acest termen include și Călătoria calificativă.

„Călătorie calificativă” are înțelesul atribuit în Clauza 2.3.
• „Cont de utilizator”: înseamnă un cont pe site-ul web, deschis de membru și utilizat pentru a accesa serviciul oferit de site-ul web.
• „Vehicul” înseamnă vehiculul oferite de un conducător auto pentru călătoria împărțită/comună.

1.2 Acceptarea condițiilor

Acești termeni se aplică pentru orice utilizare a site-ului web, de orice fel. Prin utilizarea site-ului web, membrii acceptă aceste condiții în întregime, chiar în cazul în care un membru nu creează un cont de utilizator.

Nu va fi permis accesul la servicii în cazul în care condițiile nu sunt acceptate în totalitate. Niciun membru nu are dreptul de a accepta doar o partea a condițiilor. Toți membrii sunt de acord să respecte termenii cartei de bună conduită și să accepte că datele lor cu caracter personal pot fi prelucrate în conformitate cu politica de confidenţialitate.
În cazul în care un membru nu respectă condițiile, BlaBlaCar își rezervă dreptul de a retrage contul utilizatorului în cauză și de a suspenda sau retrage toate serviciile acelui membru, fără preaviz.

Aceste condiții sunt destinate a crea drepturi obligatorii și obligații între membri.

1.3 Modificarea condiţiilor, site-ul web şi serviciului

BlaBlaCar își rezervă dreptul de a modifica oricând condițiile. În plus, BlaBlaCar poate varia sau modifica serviciile oferite prin intermediul site-ul web, funcționalitatea site-ului web și / sau „aspectul” site-ului web în orice moment, fără notificare și fără răspundere față de membri.

Orice modificare a site-ului web, a serviciilor sau a condițiilor va avea efect imediat ce astfel de modificări sunt publicate pe site-ul web.
Se consideră că membrii au acceptat orice condiții modificate, în cazul în care utilizează orice servicii oferite prin intermediul site-ul web, după publicarea condițiilor modificate. Modificările nu se vor aplica rezervărilor care au fost făcute înainte de publicarea condițiilor modificate.

2. Utilizarea serviciului


2.1 Contul utilizatorului și acuratețea informațiilor

Pentru a utiliza serviciile, fiecare membru trebuie să creeze un cont de utilizator și să fie de acord să ofere informațiile personale solicitate de BlaBlaCar. În particular, membrilor li se va solicita să furnizeze prenumele, numele, vârsta, titlul, un număr de telefon valid și adresa de e-mail. Utilizarea site-ului web este limitată la persoanele cu vârsta peste 18 ani la momentul înregistrării.

Membrii sunt de acord și acceptă că toate informațiile pe care le oferă pentru ca BlaBlaCar să le seteze contul de utilizator și în oricare alt moment vor fi reale, complete și exacte în toate privințele. Membrii, de asemenea, sunt de acord că orice informații furnizate către BlaBlaCar sau publicate pe site-ul web în legătură cu orice călătorie, vehicul sau împărțire a mașinii vor fi reale, corecte și complete.

BlaBlaCar nu va fi răspunzător față de niciun membru în cazul în care informațiile furnizate de membru (inclusiv un alt membru, pentru a evita orice dubiu) sunt incomplete, inexacte, incorecte, înșelătoare sau frauduloase.

Cu excepția cazului în mod expres aprobat de BlaBlaCar, membrii sunt limitați la un singur cont de utilizator per membru. Niciun cont de utilizator nu poate fi creat în numele sau pentru a juca rolul altei persoane.

2.2 Fără activități comerciale şi poziția BlaBlaCar

Site-ul web și serviciile sunt strict limitate la furnizarea unui serviciu conducătorilor auto și pasagerilor, pentru a împărți mașina în mod privat. Serviciile nu pot fi utilizate pentru a oferi sau a accepta împărțirea mașinii pentru profit sau în orice context comercial sau profesional.

Conducătorii auto nu pot profita de nicio călătorie. Serviciul și contribuția la costuri pot fi utilizate doar pentru a debita costurile conducătorului auto și nu pot fi utilizate pentru a genera profit pentru conducătorul auto. Conducătorul auto nu are dreptul de a face profit pe baza sumei contribuției la costuri, tipurile de călătorii oferite de un conducător auto, frecvența acestor călătorii sau numărul de pasageri transportați. Acest lucru este valabil pentru toate activitățile, aranjamentele și serviciile rezervate utilizând site-ul web și orice servicii suplimentare sau activități care pot fi convenite între conducătorul auto și pasager.

Conducătorul auto nu trebuie să ofere servicii suplimentare niciunui pasager pentru profit sau câștig (și pasagerul nu poate accepta sau solicita orice astfel de servicii) inclusiv (fără limitare) livrare de pachete, timp de așteptare, debarcări și preluări suplimentare și acceptarea/luarea de pasageri suplimentari (cu excepția pasagerului respectiv).
Toate călătoriile, punctele de preluare și destinațiile trebuie să fie convenite anterior prin site-ul web. Conducătorii auto nu pot lua pasageri din locuri care nu au fost convenite anterior cu pasagerul prin intermediul site-ului web.

Membrii sunt atenționați că utilizarea site-ul web în mod comercial sau profesional poate anula asigurarea conducătorului auto. Răspunderea BlaBlaCar este limitată în conformitate cu acești termeni și în special BlaBlaCar nu este răspunzător pentru nicio încălcare a niciunui acord între membri sau încălcare de către un membru a acestor condiții, inclusiv în cazul în care un conducător auro (în încălcarea acestor termeni) oferă servicii prin intermediul site-ului web în calitate profesională sau comercială (astfel anulându-și, potențial, asigurarea). Depinde de membri să fie atenți în asigurarea faptului că serviciile nu sunt furnizate pe bază comercială.

Prin urmare, Comuto își rezervă dreptul de a închide sau suspenda contul oricărui Membru care utilizează un vehicul profesional (închirieri mașini cu șofer, taxi, etc.), comercial sau de serviciu, având în vedere faptul că Membrul ar face profit prin intermediul serviciilor pe care le oferim pe platforma noastră. În cazul în care există îndoieli, Comuto poate cere Conducătorului auto să prezinte o copie a certificatului de înmatriculare sau orice alt document care dovedește că este autorizată oferirea de călătorii cu vehiculul respectiv, pe platforma noastră, și că niciun profit nu este obținut prin intermediul acestora.

Poziția BlaBlaCar
Nici BlaBlaCar, nici site-ul web nu furnizează servicii de transport. Site-ul web este o platformă pentru ca membrii să tranzacționeze unul cu altul. BlaBlaCar nu interferează cu călătoriile, destinațiile sau intervalele de timp. Acordul de împărțire a mașinii este între conducătorul auto și pasager. BlaBlaCar nu este parte în niciun acord sau tranzacție între membri, nici nu este răspunzător pentru probleme apărute care se referă la o rezervare între membri. BlaBlaCar nu este și nu va acționa ca reprezentant pentru niciun membru.

Orice încălcare a acestor condiții va da naștere la suspendarea imediată a contului de utilizator al membrului și acesta poate fi restricționat de la accesarea oricăror servicii suplimentare.

2.3 Tipuri de rezervări și plăți

BlaBlaCar oferă Utilizatorilor săi un serviciu de rezervare (denumit în continuare „Serviciul de rezervare”) în vederea facilitării rezervării locurilor de către Pasageri. Cu toate acestea, în măsura permisă de legea aplicabilă, nicio prevedere a prezenților Termeni nu va angaja în niciun fel răspunderea BlaBlaCar față de orice Utilizator în cazul apariției oricăruia dintre riscuri.
Serviciul de rezervare este destinat exclusiv Călătoriilor descrise mai jos (denumite în continuare „Călătorii calificative”, expresie ce va include o Secțiune când este cazul, potrivit alineatelor de mai jos) :

  • O călătorie unică pentru care s-a făcut un anunț specific pe Site-ul web și care constă într-o călătorie ad-hoc ce are loc o singură dată, la o anumită dată și o anumită oră, cu un anumit punct de plecare și de destinație și
  • Care nu traversează nicio frontieră.

Prestatorul de servicii își rezervă dreptul de a limita numărul și/sau clasa de Utilizatori eligibili pentru Serviciul de rezervare pentru orice Călătorie calificativă.
Conducătorul auto va furniza pe Site datele privind Călătoria sa calificativă precizând data și ora plecării și punctele de destinație, valoarea Contribuției la costuri pe loc și toate celelalte condiții de călătorie relevante.

Pasagerul rezervă unul sau mai multe locuri în automobil pentru Călătoria calificativă făcând clic pe butonul „Rezervare” (în continuare, „Rezervarea”).
În continuare, BlaBlaCar trimite prin e-mail o confirmare atât Conducătorului auto, cât și Pasagerului, iar Pasagerul confirmă Rezervarea (în continuare, „Confirmarea rezervării”). După ce s-a trimis Confirmarea rezervării, Rezervarea este finalizată, iar Conducătorul auto și Pasagerul vor încheia un acord separat cu efecte obligatorii privind împărțirea mașinii pentru Călătoria calificativă.

Membrii acceptă că, având în vedere natura serviciului și faptul că este gratuit, conducătorii auto și pasagerii nu vor recurge la BlaBlaCar pentru niciun aspect al tranzacţiei, inclusiv în legătură cu anularea, modificări în ultimul minut, nerespectarea, de către conducătorul auto sau pasageri, a prezentării sau neplata contribuției la costuri. În particular, este responsabilitatea conducătorului auto să colecteze plata de la pasager în timpul călătoriei.

BlaBlaCar nu va lua legătura cu niciuna dintre părți și nu va lua niciun fel de măsuri pentru a gestiona rezervarea. Serviciul este gestionat de conducătorii auto și de pasageri.
Rețineți că BlaBlaCar își rezervă dreptul de a modifica orice aspect al site-ul web sau serviciului său, care poate include adăugarea de noi servicii (care pot solicita plată) sau retragerea serviciilor.

Călătoria are caracter personal în ceea ce privește Conducătorul auto și Pasagerul. Identitatea Conducătorului auto și cea a Pasagerului trebuie să fie cele comunicate de fiecare dintre ei către BlaBlaCar. Utilizatorul are dreptul de a anula o Călătorie dacă identitatea Conducătorului auto sau cea a Pasagerului nu este cea indicată pe Site.
Conducătorul auto se obligă față de BlaBlaCar și de Pasager(i) să realizeze Călătoria pe care a anunțat-o pe Site pentru a o împărți cu aceștia la data, ora și locul convenite. Conducătorul auto se obligă, de asemenea, față de BlaBlaCar și de Pasager(i) să se asigure că Vehiculul său are numărul de locuri anunțat și pentru care s-au efectuat Rezervările.

2.4 Obligațiile conducătorilor auto și ale pasagerilor

Obligațiile conducătorului auto
Conducătorul auto acceptă că:
• Se va prezenta la timp și la locul convenit, cu vehiculul specificat;
• Va informa imediat pe toți pasagerii de orice modificare a călătoriei. Dacă unul sau mai mulți pasageri au făcut o rezervare și conducătorul auto decide să schimbe un aspect al călătoriei, conducătorul auto se angajează să-i contacteze pe toți pasagerii care au făcut o rezervare la acea călătorie și să obțină acordul tuturor pasagerilor pentru schimbarea respectivă. În cazul în care un pasager refuză schimbarea, acesta are dreptul la o rambursare completă, fără compensații plătite conducătorului auto.
• Conducătorul auto trebuie să respecte întotdeauna Carta de buna conduită.
• Conducătorul auto trebuie să-l aștepte pe pasager la punctul de preluare cel puțin 30 de minute după ora convenită (cu toate acestea, este de așteptat ca pasagerul să fie punctual).

Obligațiile pasagerilor
Pasagerul acceptă că:
• Se va prezenta la timp și la locul convenit cu conducătorul auto;
• Îl va informa imediat pe conducătorul auto sau BlaBlaCar în cazul în care este necesar să anuleze o călătorie.
• Va respecta întotdeauna Carta de buna conduită.
• Pasagerul este de acord să-l aștepte pe conducătorul auto să ajungă la punctul de preluare cel puțin 30 de minute după ora convenită.
• Va plăti conducătorului auto contribuția la costuri.
Dacă pasagerul sau conducătorul auto nu respectă oricare dintre acești termeni sau oricare alte condiții, BlaBlaCar își rezervă dreptul de a păstra informațiile referitoare la încălcare, de a publica sau divulga aceste informați pe profilul online al membrului respectiv și de a suspenda sau retrage accesul său la site-ul web.

2.5 Asigurare

Conducătorul auto este de acord și se angajează că va încheia și va păstra asigurarea pentru acoperirea călătoriei și a oricărei împărțiri a mașinii, oferită sau rezervată prin intermediul site-ului web (inclusiv, pentru evitarea dubiului, asigurarea pentru a acoperi orice parte internațională sau din străinătate a călătoriei). Conducătorul auto este de acord că, la cerere, va oferi pasagerului dovezi, înainte de călătorie, referitoare la valabilitatea completă a poliței sale de asigurare. Conducătorul auto se angajează să dețină un permis de conducere valabil și că va deține sau va avea dreptul să utilizeze vehiculul și că vehiculul va avea un certificat ITP valabil și pasagerul are dreptul de a solicita dovezi despre asigurarea conducătorului auto, certificatul de înregistrare („jurnal de bord”), permisul de conducere și certificatul ITP, în orice moment până la încheierea călătoriei.

BlaBlaCar înțelege că cei mai mulți asigurători consideră că un pasager care contribuie numai la cheltuielile de călătorie călătorește gratuit și este, prin urmare, o terță parte care este acoperită de asigurarea obligatorie terță parte în România. Cu toate acestea, BlaBlaCar nu oferă nicio garanție sau asigurare în acest sens și este responsabilitatea conducătorului auto de a verifica că asigurarea sa prevede acoperirea adecvată.

Mai multe informații referitoare la asigurare și la împărțirea mașinii sunt disponibile aici.
Depinde de fiecare conducător auto și de fiecare pasager de a-și confirma unul celuilalt că respectivul conducător auto este acoperit de o asigurare valabilă. Conducătorul auto trebuie să confirme că polița sa de asigurare îi permite să transporte pasageri și că polița sa de asigurare acoperă toți pasagerii și orice accident sau incident care poate apărea în timpul unei călătorii.

Conducătorului auto și pasagerul sunt conștienți de faptul că polițele de asigurare necomerciale standard pot refuza să acopere pierderea sau deteriorarea apărute în cazul în care conducătorul auto a făcut sau a încercat să facă profit.

Conducătorul auto nu poate colecta nicio plată de la pasager alta decât contribuția la costuri și conducătorul auto nu trebuie să facă profit în niciun caz.
Conducătorul auto, prin urmare, se angajează să-și calculeze cheltuielile (combustibil, taxă autostradă, întreținere, reparații, ITP, amortizare și asigurarea vehiculului) și garantează că totalul contribuțiilor la costuri solicitat pasagerilor săi nu duce la profit.

În cazul în care conducătorul auto face profit, sau în cazul în care asigurătorii resping sau refuză să accepte o cerere care apare în timpul unei călătorii din orice alt motiv, conducătorul auto va fi responsabil pentru consecințele financiare, pierderile și daunele rezultate și BlaBlaCar nu va fi răspunzător în nici un caz față de conducătorul auto sau de pasager.

BlaBlaCar își rezervă dreptul de a suspenda imediat contul unui utilizator, inclusiv banii afișați și de a informa autoritățile competente de orice activitate profesională.

2.6 Administrarea litigiilor dintre membri

BlaBlaCar oferă membrilor săi un serviciu on-line pentru soluționarea disputelor. Acest serviciu nu are caracter obligatoriu. BlaBlaCar nu este obligat să încerce să rezolve disputele și acest serviciu este oferit la discreția exclusivă a BlaBlaCar și poate fi retras în orice moment.

În cazul în care niciun litigiu nu s-a soluționat, BlaBlaCar își rezervă dreptul de a reține sumele plătite de către pasager până când s-a ajuns la un acord amiabil între pasager și conducătorul auto sau s-a emis o hotărâre judecătorească definitivă.

2.7 Verificarea numărului de telefon

Pentru a spori credibilitatea, prevenirea greșelilor de tipar și numerele greșite, orice membru își poate verifica numărul de telefon mobil. Membrul respectiv poate face acest lucru furnizând BlaBlaCar numărul său de telefon mobil, după care va primi un SMS cu un cod de 4 cifre, care poate fi validat pe site-ul web.

Acest serviciu este gratuit, cu excepția costurilor posibile percepute de operatorul de telefonie mobilă al membrului respectiv, pentru primirea mesajelor SMS.

2.8 Călătorii internaționale și rezervări internaționale

Prin intermediul site-ului web pot fi făcute rezervări pentru călătorii internaționale. O călătorie internațională înseamnă o călătorie care include o deplasare în afara țării. Dacă rezervarea se face pentru o călătorie internațională, conducătorii auto trebuie să se asigure că asigurarea lor acoperă călătoria în afara României. Conducătorul auto trebuie să se asigure, de asemenea, că vehiculul său este în conformitate cu toate normele și restricțiile aplicabile în orice altă țară.

2.9 Mesaje între Membri

BlaBlaCar poate să analizeze, să scaneze și să modereze mesajele schimbate între Membri prin intermediul Site-ului, în special pentru a preveni fraudele, a sprijini clienții, a asigura executarea contractelor încheiate cu membrii BlaBlaCar (precum Condițiile) și a asigura respectarea legilor aplicabile. Spre exemplu, pentru a preveni eludarea serviciului său de rezervare, BlaBlaCar poate să scaneze și să analizeze mesajele trimise prin intermediul platformei pentru a verifica dacă acestea conțin date de contact sau trimiteri la un alt site web.

Prin utilizarea Serviciului și acceptarea termenilor și condițiilor, Membrii sunt de acord ca BlaBlaCar, la latitudinea sa absolută, să analizeze, să scaneze și să modereze mesajele schimbate prin intermediul Site-ului.

Membrii se obligă să trimită mesaje ce privesc doar rezervările de împărțire a mașinii și care respectă scopul Site-ului. Membrii se obligă să se abțină de la utilizarea mesajelor pentru comunicări personale sau confidențiale.

BlaBlaCar își rezervă dreptul de a filtra sau șterge mesajele și de a suspenda sau închide Contul de utilizator al Membrilor și accesul Membrilor la Site dacă, din moderarea mesajelor trimise de Membri, reiese că aceștia nu respectă Condițiile și/sau legea aplicabilă.

3. Răspundere

BlaBlaCar nu este parte la niciun acord între un conducător auto și un pasager și nu va fi răspunzător pentru niciuna dintre părți, cu excepția cazului de pierderi sau daune suferite, care au apărut din cauza neglijenței BlaBlaCar.

BlaBlaCar nu va fi răspunzător pentru nicio pierdere sau daună care decurge ca urmare a:
• Oricăror informații inexacte sau incomplete furnizate de membru;
• Anulării unei călătorii de către un conducător sau un pasager;
• Oricărei neplăți a unei contribuții la costuri (pentru serviciul gratuit fără rezervare);
• Oricărei fraude, falsificări frauduloase sau încălcări a drepturilor sau încălcări a oricăreia dintre aceste condiții de către un conducător auto sau un pasager înainte, în timpul sau după o călătorie.

BlaBlaCar nu va fi răspunzător față de niciun membru pentru nicio pierdere de afaceri, financiară sau economică sau pentru nicio pierdere indirectă cum ar fi reputație pierdută, ocazie pierdută, profit pierdut, pierdere de economii anticipate sau oportunitate pierdută, generate de serviciile oferite de BlaBlaCar (fie ele suferite sau suportate ca rezultat al neglijenței BlaBlaCar sau altfel), cu excepția cazurilor de fraudă, tăinuire premeditată sau furt.

Nimic din acest acord nu limitează sau exclude răspunderea BlaBlaCar pentru deces sau vătămare corporală care rezultă ca urmare a neglijenței BlaBlaCar.

Având în vedere că respectivii conducători auto sunt obligați să dețină asigurări valabile pentru a acoperi o călătorie și având în vedere că serviciul BlaBlaCar se limitează la punerea în legătură a conducătorilor auto și pasagerilor și că nu poate supraveghea călătoriile, membrii acceptă că limitările răspunderii BlaBlaCar menționate mai sus sunt rezonabile.

4. Termeni generali


4.1 Suspendarea sau retragerea accesului la site-ul web

În cazul nerespectării de către dvs. a tuturor sau a unora dintre condiţii, confirmați și acceptați că BlaBlaCar poate, oricând, fără notificare prealabilă, întrerupe sau suspenda, temporar sau permanent, tot sau o parte a serviciului sau accesului dvs. la site-ul web (în special contul dvs. de utilizator).

4.2 Proprietate intelectuală

Formatul și conținutul de pe acest site web sunt protejate de dreptul de autor și BlaBlaCar își rezervă toate drepturile în raport cu dreptul nostru de autor, deținut sau licențiate pentru noi.

Toate drepturile sunt rezervate în legătură cu orice mărci înregistrate și neînregistrate (fie deținute sau licențiate către BlaBlaCar) care apar pe site-ul web.

Acest site web sau orice parte a acestui site web nu poate fi reprodus, duplicat, copiat, vândut, revândut, vizitat sau exploatat în orice scop comercial fără consimțământul expres, în scris, al BlaBlaCar. Nicio parte nu are dreptul de a extrage și/sau reutiliza sistematic părți ale conținutului site-ului web fără acordul expres scris al BlaBlaCar. În special, utilizarea de extragere de cunoștințe din date, roboți, sau culegere de date similare și de instrumente de extracție pentru a extrage (o dată sau de mai multe ori) pentru reutilizare, oricare părți substanțiale din acest site web este strict interzisă.

4.3 Conținutul site-ului web furnizat de către membri

Prin afișarea de conținut pe acest site web, utilizatorii acordă în mod expres o licență BlaBlaCar de a afişa conținut și de a-l utiliza pentru oricare din scopurile noastre alte afaceri.
Utilizatorii acestui site web sunt în mod expres rugați să nu publice conținut defăimător, ofensiv sau înșelător sau orice conținut care încalcă drepturile de proprietate intelectuală ale altor persoane (ex. drepturile de autor). Oricare astfel de conținut este contrar politicii BlaBlaCar și BlaBlaCar nu își asumă responsabilitatea pentru astfel de conținut și utilizatorul responsabil va fi personal răspunzător pentru orice daune sau alte răspunderi și este de acord să despăgubească pe BlaBlaCar în legătură cu orice răspundere pe care o poate suferi din cauza oricărui astfel de conținut. Cu toate acestea, de îndată ce BlaBlaCar devine conștient de conținut care contravine, BlaBlaCar va face tot ce poate pentru a elimina astfel de conținut de pe site-ul web cât mai repede posibil.

4.4 Site-urile web partenere

BlaBlaCar își rezervă dreptul de a reproduce orice informație care apare pe site-ul web sau pe site-urile web partenere.

În special, anunțurile publicate pe unul dintre site-urile web menținute sau co-întreținute de BlaBlaCar pot fi reproduse pe alte site-uri web menținute sau co-întreținute de BlaBlaCar sau terți.

5. Lege și jurisdicție

Acești termeni vor fi guvernați de legea din România și orice dispute care apar în legătură cu acești termeni vor fi supuși jurisdicției instanțelor din România.

Prin utilizarea acestui site web, îți exprimi acordul că ultilizăm modulele cookie pentru diferite analize și producem conținut și reclame care să fie de interes pentru tine. Citește: politica noastră referitoare la modulele cookie

Oferă o cursă